لیست پخش سریع

نکات کلیدی مربوط به حق انتفاع برای آزمون وکالت

920 بازدید

admin

دکتر مهدی فتاحی در این ویدیو از نکات کلیدی مربوط به حق انتفاع برای آزمون وکالت سخن می‌گوید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر