لیست پخش سریع

نکات کلیدی قانون آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای آزمون وکالت

944 بازدید

admin

دکتر علی اکبر خدایاری در این ویدیو از نکات مهم قانون آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای آزمون وکالت می‌گوید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر