لیست پخش سریع

این کلیپ را ببینید تا موبایل‌تان را ندزدند!

968 بازدید

admin

با انجام چند کار ساده، می توان جلوی به سرقت رفتن تلفن همراه خود را گرفت و مانع از بروز ضررهای متعدد مادی و معنوی به خود شد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر