لیست پخش سریع

بازنشر سخنان تاریخی مرحوم استاد کاتوزیان درباره عملکرد شورای نگهبان

1 K بازدید

admin

طی روزهای اخیر شورای نگهبان با ارسال ابلاغیه ای خطاب به وزارت کشور شروطی جدیدی را برای حضور کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. شروطی که بسیاری معتقدند با قانون اساسی در تضاد است. به همین مناسبت، بازخوانی سخنان مرحوم دکتر کاتوزیان که در سال 1382 درباره عملکرد شورای نگهبان ایراد شده، خالی از لطف نیست.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر