لیست پخش سریع

آیا اهانت در فضای مجازی قابل پیگیری است؟

779 بازدید

admin

اهانت در فضای مجازی جرم تلقی شده و در صورت شکایت، با فرد اهانت کننده برخورد خواهد شد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر