لیست پخش سریع

خبری مهم برای مالک‌ها و مستاجرها؛ باید املاک خود را ثبت کنید

772 بازدید

admin

تمام مالکان و مستاجران شهری و روستایی بایستی اطلاعات سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر