لیست پخش سریع

آزادی تعدادی از ایرانیان از زندان‌های عراق

719 بازدید

admin

ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه گفت: ازدستگاه قضائی عراق بابت پیگیری توافقات سفرسال گذشته تشکر می کنیم؛ درنتیجه پیگیری این توافقات، تعدادی از زندانیان ایرانی به کشور منتقل شدند وتعدادی دیگر نیز درآینده باز خواهند گشت.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر