لیست پخش سریع

نمایندگان مجلس از رییس‌جمهور شکایت کردند

731 بازدید

admin

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد استنکاف رئیس جمهور از اجرای ماده 1 قانون مدنی به قوه قضائیه ارجاع شد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر