لیست پخش سریع

رییسی: دیوان عالی کشور باید مو را از ماست بیرون بکشد

2 K بازدید

admin

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور حضور پیدا کرد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر