لیست پخش سریع

کلاه گشادی که در فضای‌مجازی بر سر مال‌باختگان رفت

740 بازدید

admin

در هنگام خرید و فروش در فضای مجازی باید قبل از واریز وجه، لوازم و وسیله خریدار شده را رویت کنیم و از مالک آن وسیله اطمینان حاصل نمائیم و تا زمانی که پول به حساب واریز نشده از تحویل جنس خودداری کنیم.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر