لیست پخش سریع

شرایط ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورا‌های روستا

1 K بازدید

admin

نام نویسی داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهرها و روستا‌ها از روز دوشنبه 16 فروردین آغاز شده و به مدت به مدت 7 روز ادامه دارد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر