لیست پخش سریع

تهران نارنجی شد/ ادارات و فعالیت‌های آموزشی چگونه خواهد بود؟

770 بازدید

admin

ایرج حریرچی،معاون وزیر بهداشت گفت: کارکنان ادارات و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات ضروری تا یک سوم و سایر ادارات به نصف کاهش می‌یابد. تا وقتی که شهر تهران نارنجی است کلیه فعالیت‌های آموزشی تعطیل است.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر