لیست پخش سریع

مهم‌ترین دستاورد قوه قضاییه در سال 1399

772 بازدید

admin

قوه قضاییه در سال 1399 قدم‌های مثبتی در راستای دادرسی الکترونیک برداشته است.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر