لیست پخش سریع

نبرد وکلا بر سر کشف حقیقت در دادگاه

890 بازدید

admin

فیلم "قاضی" ساخته سال 2014 در آمریکا، در قسمتی از خود به جدال دو وکیل بر سر کشف حقیقت در دادگاه می پردازد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر