لیست پخش سریع

قانون منع تردد شبانه شکست خورد؟

862 بازدید

admin

مسئولین در حالی بر قانون منع تردد شبانه اصرار دارند که در شب‌های آخر سال اجرای این قانون در شهرهای بزرگ غیر ممکن شده است.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر