لیست پخش سریع

خوزستان رسما قرنطینه شد

810 بازدید

admin

ابول نژادیان، رئیس دانشگاه جندی شاپور اهواز گفت: بر اساس تصمیم ستاد ملی استان خوزستان به منظور پیشگیری از انتشار ویروس خروج پلاک های بومی وورود پلاک های بومی به یازده شهرقرمز و 8 شهر نارنجی ممنوع شد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر