لیست پخش سریع

حمایت عادل فردوسی پور از استقلال وکلا

891 بازدید

admin

عادل فردوسی پور گزارشگر و مجری محبوب، در سخنانی از مستقل بودن وکلا دفاع کرد و آن را امری ضروری دانست.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر