لیست پخش سریع

در سال جدید، این چک‌ها مورد تایید نیست

933 بازدید

admin

از ابتدای سال ۱۴۰۰، چک های جدید بنفش رنگ که در سامانه صیاد ثبت نشده، مورد پذیرش نخواهد بود.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر