لیست پخش سریع

اهمیت استقلال وکیل در کمتر از یک دقیقه

845 بازدید

admin

مستقل بودن وکیل در مقابل دولت و حکومت،یکی از اصلی ترین لوازم برقراری عدالت و احقاق حق در جامعه است.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر