لیست پخش سریع

مستقل‌بودن وکیل در کلام دکتر کاتوزیان

834 بازدید

admin

دکتر امیرناصر کاتوزیان در سخنانی بر مستقل بودن وکیل تاکید می‌کند.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر