لیست پخش سریع

نقش کلیدی هیئت‌منصفه در دادگاه‌های آمریکا به روایت فیلم "قاضی"

939 بازدید

admin

فیلم "قاضی" محصول ایالات متحده آمریکا، در بخش هایی از خود به نقش تعیین‌کننده هیئت منصفه در دادگاه برای تشخیص گناهکاری یا عدم گناهکاری متهم می‌پردازد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر