لیست پخش سریع

رویکرد سند تحول قضایی نسبت به حقوق زنان چیست؟

872 بازدید

admin

نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده، روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه با حضور ریاست قوه قضاییه و جمعی از فعالان حوزه زنان برگزار شد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر