لیست پخش سریع

نظر شهید بهشتی درمورد ریاست‌جمهوری زنان

973 بازدید

admin

مسئله امکان رییس جمهور شدن زنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی موضوعی مناقشه برانگیز بوده که شهید بهشتی در این خصوص معتقد است مانعی در این امر وجود ندارد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر