لیست پخش سریع

آژیر خطر تهران چرا به صدا درآمد؟

748 بازدید

admin

پس از اینکه جمعه شب صدای آژیر در مناطق غربی تهران به گوش رسید، مدیرکل بحران استان تهران دلیل آن را بارش شدید باران و نفوذ آب عنوان کرد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر