لیست پخش سریع

قسامه در نظام حقوقی ایران به روایت فیلم "قسم"

1 K بازدید

admin

فیلم "قسم" ساخته محسن تنابنده، در قسمت‌هایی از خود به بررسی راه‌های اثبات جنایت از جمله قسامه و شهادت می پردازد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر