لیست پخش سریع

جهانگیری: مجلس نباید در امور اجرایی دخالت بکند

848 بازدید

admin

درست نیست که مجلس در کار دولت دحالت کند، در قانون اساسی اختیارات مجلس مشخص است. این کار قطعا دخالت در امور اجرایی است.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر