لیست پخش سریع

شکستن سکوت

3 K بازدید

admin

حدود دو ماه پیش موجی از افشاگری در مورد تعرضات جنسی در فضای رسانه‌ای ایران به راه افتاد و چند نفر از قربانیان این جرایم به موسسه داتیکان مراجعه کردند. این موضوع ما را به این فکر انداخت که با کمک هنرمندان بین المللی از فرهنگهای متفاوت پویشی برای تشویق زنان ایرانی به پیگیری قضایی شکایات خود ایجاد کنیم. آمبرا گوتیرز مدل ایتالیایی از افرادی بود که استقبال بسیار خوبی از پیشنهاد ما کرد. گوتیرز در ۱۹ سالگی علیه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در دادگاه شهادت داده و اولین شخصی بود که از تعرض هاروی واینستین تهیه‌کننده نیرومند سینمای آمریکا شکایت کرده و نقش کلیدی در محکومیت او به ۲۳ سال زندان داشت. ما از او خواستیم تا داستان خود را در ویدئویی برای ایرانیان بازگو کند. بسیاری از قربانیان از پیگیری قضایی شکایت خود پرهیز می‌کنند چون تصور می‌کنند امکان احقاق حق خود را ندارند. مثلث شرم، ترس و یاس مهر سکوت بر لبهای آن‌ها می‌نشاند. برخی از پیامدهای شکایت ترس دارند، گروهی از گفتن موضوع شرم می‌کنند و بسیاری هم امیدی به برقراری عدالت ندارند. چند روز پیش رئیس پلیس تهران اعلام کرد که کیوان امامی‌راد به ۳۰۰ مورد تجاوز در طول ده سال اعتراف کرده است! اما چرا در طول این ده سال موضوع پیگیری نشده بود؟ چون همه قربانیان سکوت کرده بودند. آگاهی از تجربه آمبرا گوتیرز از این جهت ارزشمند است که می‌فهمیم اثبات جرم در همه جای دنیا سخت است اما غیرممکن نیست. رنج‌های زندگی در این دنیا کمتر خواهد شد اگر به نظام قضایی و قوانین اعتماد کنیم، به نیروی عدالت ایمان داشته باشیم و از دانش و تجربه حقوقدانان یاری بگیریم.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر