لیست پخش سریع

حالا اعدام می‌کنیم اگر بی‌گناه بود می‌رود بهشت

885 بازدید

admin

خلخالی: کاری که من در سه ماه کردم دادگستری ایران در عرض 60 سال نکرد

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر