لیست پخش سریع

واکنش محکومین بعد از آگاهی از مجازاتشان

2 K بازدید

admin

در این ویدیو عکس العمل تهبکاران بعد از شنیدن میزان محکومیتشان را خواهید دید

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر