لیست پخش سریع

عملکرد شورای شهر اصلاح طلب

1 K بازدید

admin

محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در گفتگو با اعتماد آنلاین

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر