لیست پخش سریع

همه انسان‌ها ممکن است اشتباه کنند حتی وکلا

2 K بازدید

admin

اشتباه وکلا در پرونده های کیفری می‌تواند به قیمت جان افراد تمام شود

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر