لیست پخش سریع

مجازات سقط جنین

1 K بازدید

admin

در مورد سقط جنین در مواد 622، 664،663 قانون مجازات اسلامی صحبت شده است و چند فرض در آن بیان گشته است: 1 –هر کس به صورت عمدی و آگاهانه با آزار و اذیت یا ضرب و جرح زن باردار باغث سقط جنین وی شود، مجازاتی که قانون برای وی در نظر گرفته است پرداخت دیه یا قصاص و حبس از یک تا سه سال می‌باشد. 2- اگر کسی با دادن ادویه و یا وسایل دیگر باعث سقط جنین شود از 6 ماه تا 1 سال حبس دارد. 3- اگر ماما، پزشک، داروساز و افرادی از این قبیل وسایل سقط را فراهم کنند یا در این کار به شکل مستقیم عملی انجام دهند به 2 تا 5 سال حبس محکوم می‌شوند.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر