لیست پخش سریع

مناظره دکتر سمامی با دکتر حسن زاده

3 K بازدید

admin

کرسی قانون: مناظره با موضوع مشکلات پیش روی کانون وکلا در تعامل با قوه قضاییه

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر