لیست پخش سریع

برخی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، کارایی لازم را نداشتند

3 K بازدید

admin

کرسی قانون: مناظره دکتر احمد قنبرپور و دکتر علیرضا کریمی لاریمی با موضوع تثبیت نهاد وکالت

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

3 نظر