لیست پخش سریع

میزگرد بررسی قتل رومینا اشرفی

2 K بازدید

admin

تحلیل قتل رومینا اشرفی از نگاه جرم شناسی، جامعه شناسی حقوقی و روانشناختی

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر