لیست پخش سریع

من هیات مدیره دوره سی‌ام را ناکارآمدترین دوره در کانون وکلا می‌دانم

1 K بازدید

admin

کرسی قانون: مناظره سیدمصطفی طباطبایی، ابوالفضل انوری و میترا توانچه با موضوع چالش های پیش رو کانون وکلا

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر