لیست پخش سریع

شرط داشتن کارت پایان خدمت آقایان برای آزمون وکالت باید برداشته شود

2 K بازدید

admin

کرسی قانون: مناظره زینب تعالی و سوده حامدتوسلی با موضوع نقش زنان در هیات مدیره کانون وکلا

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر