لیست پخش سریع

اقدامات کانون وکلای دادگستری در حمایت از وکلای بازداشتی چه بود

716 بازدید

admin

کرسی قانون: مناظره میترا ضرابی و کارن روحانی در خصوص جایگاه اعضای هیات علمی دانشگاه در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر