لیست پخش سریع

اشرافی: احکامی که من صادر کردم تابه حال در دادگاه انتظامی نقض نشده

2 K بازدید

admin

کرسی قانون:مناظره جنجالی محمدتقی غفاری با دکتر داریوش اشرافی در خصوص عملکرد هیات مدیره سی‌ام

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر