لیست پخش سریع

محرومیت استقلال و پرسپولیس از حق میزبانی، قانونی یا غیر قانونی؟؟؟

1 K بازدید

admin

غلامرضا رفیعی کارشناس حقوق به این پرسش پاسخ می‌دهد

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر