لیست پخش سریع

خساراتی که فدراسیون فوتبال به‌واسطه عدم استفاده از متخصصین حقوقی به بیت المال می‌زند

1 K بازدید

admin

داتیکان در گفتگو جذاب با غلامرضا رفیعی به بررسی مسائل حقوق ورزش می‌پردازد

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر