لیست پخش سریع

مسعود کیمیایی از جشنواره فجر انصراف داد

1 K بازدید

admin

مسعود کیمیایی: به خاطر غم مردم دوست ندارم فیلمم در جشنواره پخش شود

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر