لیست پخش سریع

توضیحات «رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضائیه» در خصوص نتایج مرحله اول و توضیخات مرحله دوم آزمون مشاوره خانواده وکالت۹۸ مرکز

2 K بازدید

admin

تا ساعاتی دیگر نتایج آزمون وکالت۹۸ مرکز در سایت مرکز آزمون دانشگاه پیام نور منتشر خواهد شد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر