لیست پخش سریع

کانون وکلا تصمیم گیرنده اصلی در تعیین ظرفیت آزمون وکالت نیست

903 بازدید

admin

کانون وکلا تصمیم گیرنده اصلی در تعیین ظرفیت آزمون وکالت نیست

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر