لیست پخش سریع

مخالفت نجفی توانا با صدور پروانه برای حسن روحانی

922 بازدید

admin

چرا برخی نهادها و شخصیت‌ها به روش‌های مختلف کانون وکلا را تحت فشار قرار می‌دهند

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر