لیست پخش سریع

آنچه باید در مورد شرکت‌های سهامی خاص بدانیم

613 بازدید

admin

گفتگوی مهدی نوده در شبکه آموزش برنامه راهش اینه در خصوص شرکت های تجاری

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر