لیست پخش سریع

مسدود کردن اینترنت نقض حق آزادی رسانه ها است

645 بازدید

admin

کامبیز نوروزی حقوقدان: مدیریت خبری از طریق مسدود سازی منابع خبری مطلقا امکان‌پذير نیست

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر